Lifestyle

Dit moet je weten over een scooterverzekering afsluiten

Wanneer je een scooter hebt aangekocht die je graag in het Nederlandse verkeer wenst te brengen zal je kunnen vaststellen dat je daarbij zal moeten voldoen aan de geldende wettelijke verplichting die geldt voor gemotoriseerde voertuigen. Voor deze wettelijke verplichting geldt dat ze stelt dat elk gemotoriseerd voertuig dat in Nederland in het verkeer wordt gebracht moet zijn verzekerd. Wanneer je een scooterverzekering wenst af te sluiten betekent dit dat je ten minste moet kiezen voor een zogenaamde WA-verzekering die de schade verzekert aan derden. Uiteraard zijn er ook nog uitgebreidere opties waar je voor kan kiezen. In ieder geval, wil je graag meer te weten komen over het verzekeren van een scooter? Dan kan de informatie op deze pagina je daarbij helpen.

Wat is een scooterverzekering dus eigenlijk?

De scooterverzekering is eigenlijk een verzamelnaam voor alle verschillende verzekeringen die er bestaan voor wat het verzekeren van een scooter betreft. In de praktijk zijn er ontzettend veel mensen die vermoeden dat het hierbij eigenlijk slechts gaat om één enkele type verzekering. Dat is niet het geval. We maken op dit vlak dan ook een onderscheid tussen bijvoorbeeld de WA-verzekering voor schade aan derden en de uitgebreidere cascoverzekeringen. Indien je niet meteen weet welk type verzekering voor jouw scooter nu echt de beste keuze is zal je tot de conclusie komen dat het doornemen van de onderstaande informatie meer dan de moeite waard is.

Op welke manieren kan je zo’n verzekering afsluiten?

Wil je graag een scooterverzekering afsluiten? Dan zal je tot de conclusie komen dat het wat dit betreft mogelijk is om een keuze te maken tussen drie verschillende opties. De eerste optie is meteen ook de meest eenvoudige. Het gaat hierbij dan concreet om de WA-verzekering. Voor dit type van verzekering voor je scooter geldt dat ze eigenlijk slechts bestaat uit één enkele dekking. Het betreft hier dan dus concreet de dekking die het mogelijk maakt om de schade in te dekken die wordt aangebracht met jouw scooter aan degene van iemand anders.

Voor deze instap scooterverzekering geldt dat je ze niet vrijblijvend kan afsluiten. Het is in de praktijk dan ook zo dat je verplicht bent om deze af te sluiten op het moment dat je graag jouw scooter in het Nederlandse verkeer wenst te brengen. Enkel en alleen voor deze polis geldt dat er sprake is van een wettelijke verplichting. Wil je graag een meer uitgebreide verzekering voor je scooter afsluiten? Dan is dat een mogelijkheid, maar geen verplichting. Toch raden we je wel degelijk aan om ook nog even kennis te maken met de andere interessante verzekeringen die je hieronder aantreft.

De WA+ beperkt cascoverzekering voor scooters

De meest populaire scooterverzekering van allemaal is de WA+ beperkt cascoverzekering. Het afsluiten van een dergelijke verzekering zorgt er dan ook eigenlijk voor dat je kan rekenen op het beste van twee werelden. In de basis is er bijvoorbeeld de WA-verzekering die ervoor zorgt dat de schade aan derden kan worden gedekt. Daarnaast zijn er echter ook nog twee extra dekkingen die worden aangeboden met betrekking tot bepaalde vormen van eigen schade. Denk hierbij aan:

  1. Een dekking voor schade veroorzaakt door een brand of explosie;
  2. Een dekking voor financiële verliezen als gevolg van bijvoorbeeld een diefstal;

Voor de WA+ beperkt cascoverzekering voor scooters geldt dat ze ook de gulden middenweg vormt tussen enerzijds de voordelige, eenvoudige WA-verzekering en anderzijds de zeer dure, maar wel erg omvangrijke allriskverzekering. Voor deze laatste geldt dat ze evenwel uitsluitend wordt aanbevolen aan mensen die een zeer dure scooter hebben aangekocht of die een grote afstand met hun scooter wensen af te leggen. Wanneer ook jij die gulden middenweg wel ziet zitten mag het dus duidelijk zijn dat de keuze voor de WA+ beperkt casco scooterverzekering al snel kan zijn gemaakt.

De WA+ volledige cascoverzekering voor scooters

Van alle scooterverzekeringen die er op de markt zijn terug te vinden is de WA-verzekering ongetwijfeld de meest uitgebreide. Voor deze verzekering geldt dan ook dat ze in de basis bestaat uit alle dekkingen waar je op kan rekenen bij het afsluiten van één van de twee eenvoudigere verzekeringen. Dit gezegd hebbende is het zo dat verzekeraars aan deze polis nog één extra belangrijke dekking toevoegen. Het gaat hierbij dan om de dekking voor schade die je zelf hebt veroorzaakt aan de scooter waar je ook zelf de eigenaar van bent.

Wanneer je bijvoorbeeld door verstrooidheid een ongeval veroorzaakt spreekt het voor zich dat verschillende partijen hierbij geconfronteerd zullen worden met bepaalde schade. Het gaat hierbij in eerste instantie dan niet zozeer om de andere betrokken persoon bij het ongeval, maar wel om jezelf. De kans dat jouw scooter zal komen te beschikken over niet onaanzienlijke schade is dan ook altijd meer dan aanzienlijk te noemen. Door het afsluiten van de WA+ volledige casco scooterverzekering of de zogenaamde allrisk kan je dit zonder probleem dekken.

De prijs van een scooterverzekering drukken doe je met deze tips

Ongeacht voor welk type scooterverzekering je uiteindelijk gaat kiezen, je zal in de praktijk graag altijd willen kunnen rekenen op een zo laag mogelijke verzekeringspremie. Het drukken van de premie van de scooterverzekering blijkt in de praktijk evenwel op het eerste zicht niet altijd even eenvoudig mogelijk te zijn. Toch zijn er tal van verschillende tips die je daarvoor kan benutten. Het gaat hierbij dan in de praktijk meer concreet om de onderstaande tips:

  1. Voer altijd een vergelijking uit tussen de verschillende scooterverzekeringen;
  2. Sluit geen dekkingen af voor je scooter waar je eigenlijk geen behoeften aan hebt;
  3. Probeer om het eigen risico te optimaliseren voor jouw situatie;

Het is in de praktijk niet alleen zaak om jezelf te verzekeren van een zo optimaal mogelijke premie, daarnaast spreekt het voor zich dat ook de dekkingen zeer belangrijk zijn om de nodige aandacht aan te besteden. Zorg er dus in de praktijk voor dat je altijd bent verzekerd van de meest optimale prijs-kwaliteitverhouding. Alleen op die manier zal je met plezier en in alle veiligheid gebruik kunnen maken van de scooter die jij net hebt aangekocht. Vergelijk direct alle mogelijkheden op Diks.nl.

Dit vind je misschien ook leuk...