Kinderen

Het blijde nieuws: baby op komst!

Als er een baby op komst is dan breekt er meestal een nieuwe, mooie en spannende tijd aan voor de ouder(s) in spe. In vroeger tijden was er de vroedvrouw om de zwangere bij te staan en later hebben huisartsen deze rol op zich genomen. Momenteel wordt dit gedaan door de verloskundigen. De verloskundige begeleidt u tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en na de bevalling. Met dit artikel willen wij een inkijkje geven in de rol van de verloskundige.

De verloskundige

Bent u in blijde verwachting dan kunt u zich aanmelden bij een verloskundige in de buurt. De verloskundige brengt samen met de toekomstige ouder(s) de situatie in kaart wat betreft werk, gezondheid en persoonlijke wensen. Verwachtingen worden over en weer afgestemd en er wordt een persoonlijk plan gemaakt voor de zwangerschap. Hoe dit werkt wordt helder beschreven op: zwanger intake .

De begeleidende rol van de verloskundige bestaat uit het uitvoeren van controles om de gezondheid van moeder en kind te monitoren en het geven van adviezen en voorlichting. De verloskundige controleert de bloeddruk en onderzoekt de buik en de baarmoeder. Tevens kunnen verloskundigen, als de ouder(s) dit willen, een prenatale screening van het kindje uitvoeren om te kijken of er afwijkingen zijn.

Pijnstilling bij de bevalling? Durf te vragen!

Veel mensen zien erg op tegen de bevalling, zeker bij de geboorte van het eerste kind. Het is bekend dat een bevalling pijnlijk is. De mate waarin verschilt per bevalling. In Nederland is het gebruikelijk om bij de bevalling allereerst gebruik te maken van natuurlijke manieren om de pijn te hanteren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen, yoga en massage. Mocht de pijn te hevig blijven kan er pijnstilling gegeven worden met medicijnen: pijnstilling bevalling . Pijnstilling met medicijnen is tegenwoordig gelukkig altijd bespreekbaar. Mogelijkheden zijn onder andere een ruggenprik, een morfine pompje of een morfine-injectie. Deze pijnstilling wordt in het ziekenhuis toegediend, onder leiding van een gynaecoloog.

Wilt u meer weten?

Over de zwangerschap en bevallen zijn vele tijdschriften en boeken volgeschreven. Voorbeelden van tijdschriften (digitaal en/of op papier) zijn: Baby op Komst, Wij en Ouders van nu. Op websites van verloskundigen is ook heel veel informatie te lezen over zwanger zijn en bevallen. Verloskundigen kunnen zich aansluiten bij een branchevereniging zoals de KNOV: (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) : klik hier voor meer info . Om in het kwaliteitsregister van verloskundigen te worden opgenomen moet de verloskundige voldoen aan bepaalde criteria zoals 10 uur per week werken als verloskundige, het doen van nascholing (deskundigheidsbevordering) en zich houden aan de (ethische) normen van de beroepsgroep. Op de website van een verloskundige praktijk staat vermeld bij welke branchevereniging de verloskundigen zijn aangesloten. Per regio kunnen de aangesloten verloskundigen opgezocht worden op de website van de KNOV, door te zoeken op postcode.

Dit vind je misschien ook leuk...